Frysförvaring av embryo

Vid många behandlingar utvecklas flera embryon med god kvalitet. Övertaliga embryon kan frysas in och användas vid behandling i framtiden. Enligt svensk lag får embryon frysförvaras i högst 10 år från den dag de fryses ned.

Det finns två olika frystekniker. Den ena bygger på att embryon på ett kontrollerat sätt, sakta kyls ned, så kallad långsam nedfrysning. Den andra metoden bygger på en blixtsnabb nedkylning och kallas för vitrifikation. Hos oss används endast vitrifikation, eftersom det ger bäst överlevnad på både blastocyster och obefruktade ägg.

Oavsett metod, förvaras embryona i tankar som innehåller flytande kväve (-196 °C).

Vitrifikation (ägg och blastocyster)

Långtidsodlade embryon samt obefruktade ägg frysförvaras genom en teknik som kallas vitrifikation. Det är en relativt ny metod som Livio – Fertilitetscentrum Göteborg, som första klinik i Sverige använder sedan 2005 (blastocyster) respektive 2011 (obefruktade ägg).

Vid vitrifikation förbereds blastocysten genom att man med hjälp av laser gör ett litet hål i äggskalet så att man lättare kan skydda cellerna vid den snabba nedfrysningen.

Blastocysten skyddas genom en process som kallas för ”inglasning” (vitrifikation). Den inleds med att blastocysten läggs i en viskös lösning och placeras i ett hålrum på en spatel som sedan förs in i ett litet strå och förs till flytande kväve. Det hela tar någon minut. Äggen behandlas på liknande sätt, men med vissa viktiga skillnader i metoden.